CLB Vovinam - Nhà thi đấu Hoàng Mai - Hà Nội

  • Map
  • Photo
Ngõ 104 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam -  Nhà thi đấu Hoàng Mai - Hà Nội

VOVINAM - CLB NHÀ THI ĐẤU HOÀNG MAI - HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà thi đấu Hoàng Mai - Ngõ 104 Nguyễn An Ninh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.
Lịch học: Thứ 3, thứ 5.
Thời gian: 18h30 - 20h30.
Ghi chú Bản đồ: Nhà thi đấu Hai Bà Trưng giờ chuyển thành Nhà thi đấu Hoàng Mai.

Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map