CLB Vovinam - Go Cong Tay, Tien Giang, Vietnam - Vinh Binh high school

  • Map
  • Photo
Bình Hòa Long , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Go Cong Tay, Tien Giang, Vietnam - Vinh Binh high school

CLB Vovinam trường THPT Vĩnh Bình
Địa chỉ: ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây

(Address: Vinh Binh high school, Binh Hoa Dong village, Binh Nhi ward, Go Cong Tay district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 17:30 – 19:00 các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7
Liên hệ: HLV Tiền – 0169.249.7772

Additional Information
Web
http://
Tel
0169.249.7772
Contact Person
HLV Tiền
Submitted by Vovinam World Map