CLB Vovinam - Chau Thanh, Tien Giang, Vietnam - Binh Duc Primary school

  • Map
  • Photo
ĐT 870 tp. Mỹ Tho, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Chau Thanh, Tien Giang, Vietnam - Binh Duc Primary school

CLB Vovinam trường tiểu học Bình Đức
Địa chỉ: tỉnh lộ 864, xã Bình Đức, huyện Châu Thành

(Address: Binh Duc Primary school, Binh Duc ward, Chau Thanh district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 17:00 – 18:30 các ngày 2-4-6
Liên hệ: Võ sư Cang – 0979.055.385

Additional Information
Web
http://
Tel
0979.055.385
Contact Person
Võ sư Cang
Submitted by Vovinam World Map