CLB Vovinam - Phuoc Lap, Tien Giang, Vietnam - Phuoc Lap 1 Primary school

  • Map
  • Photo
ĐT 867 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Phuoc Lap, Tien Giang, Vietnam - Phuoc Lap 1 Primary school

CLB Vovinam trường tiểu học Phước Lập 1
Địa chỉ: xã Phước Lập, huyện Tân Phước

(Address: Phuoc Lap 1 Primary school, Phuoc Lap ward, Tan Phuoc district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 2-4-6
Liên hệ: HLV Đăng Hải – 0937.025.055

Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map