CLB Vovinam - Cai Lay, Vietnam - Tru Van Tho Primary school

  • Map
  • Photo
Quốc lộ 1A 51 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Cai Lay, Vietnam - Tru Van Tho Primary school

CLB Vovinam trường tiểu học Trừ Văn Thố
Địa chỉ: Đường Ba Dừa, Khu 5, thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy

(Address: Tru Van Tho Primary school, Ba Dua street, town of Cai Lay district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 17:10 – 19:00 các ngày 3-5-7
Liên hệ: HLV Tâm – 0983.829.846

Additional Information
Web
http://
Tel
0983.829.846
Contact Person
HLV Tâm
Submitted by Vovinam World Map