CLB Vovinam - Cai Lay, Vietnam - Doan Thi Nghiep Primary school

  • Map
  • Photo
Bình Quới Cai Lậy, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Cai Lay, Vietnam -  Doan Thi Nghiep Primary school

CLB Vovinam trường tiểu học Đoàn Thị Nghiệp
Địa chỉ: ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

(Address: Doan Thi Nghiep Primary school, Binh Quoi village, Binh Phu ward, Cai Lay district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 17:30 – 19:00 các ngày 2-4-6
Liên hệ: HLV Tâm – 0983.829.846

Additional Information
Web
http://
Tel
0983.829.846
Contact Person
HLV Tâm
Submitted by Vovinam World Map