CLB Vovinam - Cai Lay, Vietnam - Sport & Culture Center

  • Map
  • Photo
Tân Hội , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Cai Lay, Vietnam - Sport & Culture Center

CLB Vovinam Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã Cai Lậy
Địa chỉ: đường 868, Phường 4, Thị Xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy

(Address: Sport Center, Street 868, ward 4, town of Cai Lay district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 2-4-6
Liên hệ: HLV Tâm – 0983.829.846

Additional Information
Web
http://
Tel
0983.829.846
Contact Person
HLV Tâm
Submitted by Vovinam World Map