CLB Vovinam - Cai Lây, Vietnam - Long Khanh Primary school

  • Map
  • Photo
Long Khánh Cai Lay, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Cai Lây, Vietnam - Long Khanh Primary school

CLB Vovinam trường tiểu học Long Khánh
Địa chỉ: ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy

(Address: Long Khanh Primary school, Phu Hung village, Long Khanh ward, Cai Lay district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 17:30 – 19:00 các ngày 2-6-CN
Liên hệ: HLV Đông – 0983.507.017

Additional Information
Web
http://
Tel
0983.507.017
Submitted by Vovinam World Map