CLB Vovinam - Tp. My Tho, Vietnam - Nguyen Hue primary school

  • Map
  • Photo
Lý Thường Kiệt 4 tp. Mỹ Tho, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Tp. My Tho, Vietnam - Nguyen Hue primary school

CLB Vovinam Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
Địa chỉ: 3/3 Lý Thường Kiệt, P.6, TP Mỹ Tho

(Address: Nguyen Hue Primary school, 3/3, Ly Thuong Kiet street, ward 6, My Tho city, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 2-4-6

Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map