CLB Vovinam - Tp. My Tho, Vietnam - Nguyen Trai Primary school

  • Map
  • Photo
Lê Lợi 172 tp. Mỹ Tho, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Tp. My Tho, Vietnam - Nguyen Trai Primary school

CLB Vovinam Trường Tiểu học Nguyễn Trãi:
Địa chỉ: 190 Lê Lợi, P.1. TP. Mỹ Tho

(Address: Nguyen Trai Primary school, 190, Lê Lợi street, ward 1, My Tho city, Tien Giang province)
Học phí: 60.000 đ / tháng
Thời gian: 17:30 – 19:00 các ngày 2-4-6

Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map