CLB Vovinam - Trường Đại học Dược Hà Nội

  • Map
  • Photo
Lê Thánh Tông 13 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Trường Đại học Dược Hà Nội

VOVINAM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Huấn Luyện Viên : Thầy Lâm
Chủ nhiệm CLB : Bạn Hải
P. Chủ nhiệm: bạn Thắng, Hạnh

Facebook : https://www.facebook.com/VovinamDKH

GIỚI THIỆU :

CLB Vovinam Việt Võ Đạo Đại học Dược Hà Nội được thành lập vào tối ngày 28/4/2014 tại văn phòng HSV.

Đây là một sân chơi cho sinh viên trường đại học Dược Hà Nội, nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho sinh viên trong trường. Tăng cường giao lưu bè bạn.

Là một môn phái võ thuật, Vovinam có đầy đủ hệ thống các kỹ thuật tự vệ, chiến đấu. Thông qua luyện tập sẽ rèn luyện được sự tự tin, bình tĩnh trong mọi tình huống, qua đó nâng cao bản lĩnh của mỗi cá nhân khi đối mặt các thách thức trong cuộc sống.

Vovinam là Việt Nhân võ đạo, dùng võ thuật để xây dựng và bảo vệ tình yêu thương.

Liên lạc theo hòm thư : [email protected]

Submitted by vovinam-vietvodao.com