CLB Vovinam - TP. My Tho, Vietnam - Cung văn hóa thiếu nhi

  • Map
  • Photo
Hùng Vương 1 tp. Mỹ Tho, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam -  TP. My Tho, Vietnam - Cung văn hóa thiếu nhi

CLB Vovinam Cung văn hóa thiếu nhi
Địa chỉ: 1A Hùng Vương, TP Mỹ Tho

(Address: Children House 1A, Hung Vuong street, My Tho city, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 18:00 – 19:30 các ngày 3-5-7

Additional Information
Web
http://
Submitted by Vovinam World Map