CLB Vovinam - Quận 2, HCM, Vietnam - Trung tâm TDTT

  • Map
  • Photo
Thảo Điền 4 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Quận 2, HCM, Vietnam - Trung tâm TDTT

CLB TRUNG TÂM TDTT QUẬN 2
Địa chỉ: 8 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2
Thời gian: 2 - 4 - 6 từ 18h30 - 20h
HLV Phạm Công Minh

logo lien-doan-vovinam-vietnam  logo-tt-tdtt-q2-vuong2 logo lien-doan-vovinam-tpHCM

Additional Information
Web
http://vovinamquận2.vn
Email
ymsgr:sendIM?minhpham86
Tel
0989.035.861
Contact Person
HLV Phạm Công Minh
Submitted by Vovinam World Map