CLB Vovinam - Quận 2, HCM, Vietnam - Đại học Văn hóa TPHCM

  • Map
  • Photo
Quốc Hương 51 2, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Quận 2, HCM, Vietnam - Đại học Văn hóa TPHCM

CLB Vovinam Đại học Văn hóa TPHCM
Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
Thời gian: Thứ 3 - 5 - 7 từ 17h30 - 19h
HLV Nguyễn Tấn Lê Duy

logo lien-doan-vovinam-vietnam  logo-tt-tdtt-q2-vuong2 logo lien-doan-vovinam-tpHCM

Additional Information
Web
http://vovinamquận2.vn
Email
ymsgr:sendIM?minhpham86
Tel
0989.035.861
Contact Person
HLV Phạm Công Minh
Submitted by Vovinam World Map