CLB Vovinam - Quận 2, HCM, Vietnam - THCS Bình An

  • Map
  • Photo
Đường Số 34 25 2, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Quận 2, HCM, Vietnam - THCS Bình An

CLB VOVINAM THCS BÌNH AN
Địa chỉ: Đường 34, Phường Bình An, Quận 2
Thời gian: Thứ 2 - 4 - 6
Từ 16h30 - 18h
HLV Phạm Công Minh

logo lien-doan-vovinam-vietnam  logo-tt-tdtt-q2-vuong2 logo lien-doan-vovinam-tpHCM

Additional Information
Web
http://vovinamquận2.vn
Email
ymsgr:sendIM?minhpham86
Tel
0989.035.861
Contact Person
HLV Phạm Công Minh
Submitted by Vovinam World Map