CLB Vovinam - Trường Múa Việt Nam

  • Map
Mai Dịch 69 , Vietnam
DirectionsAddress

VOVINAM - Trường Múa (Cạnh Trường Sân Khấu Điện Ảnh)

Địa chỉ: Trong Trường Múa, đối diện với Trường ĐH Thương Mại.
Lịch học: Thứ 3, Thứ 5.
Thời gian: 18h30.

Submitted by vovinam-vietvodao.com