CLB Vovinam - Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

  • Map
Ngõ A Kiến Trúc , Vietnam
DirectionsAddress

VOVINAM - ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà thi đấu Trường Đại Học Kiến Trúc.
Lịch học: Thứ 3, thứ 5, thứ 7.
Thời gian: 18h00 (18h30) - 20h30 (21h00).

Submitted by vovinam-vietvodao.com