CLB Vovinam - Trường Đại học Giao thông vận tải

  • Map
  • Photo
Ngõ 1194 - Láng , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam -  Trường Đại học Giao thông vận tải

VOVINAM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa điểm: Sân KTX trường Đại học Giao thông vận tải

Thời gian: Thứ 2, 6 hàng tuần (18h đến 20h)

Submitted by vovinam-vietvodao.com