CLB Vovinam - Trường ĐH Nông Nghiệp

  • Map
  • Photo
Đại Học Nông Nghiệp Hà Noi, Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Trường ĐH Nông Nghiệp

VOVINAM - TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP (Hanoi University of Agriculture)

Địa điểm: Sân Văn hóa sinh viên trường ĐH Nông Nghiệp

Thời gian: Thứ 2, 4, 6 hàng tuần (18h đến 20h)

HLV: Phạm Quỳnh Phan
(ĐT: 0968.234.972)

Submitted by vovinam-vietvodao.com