CLB Vovinam - Trường Đại học Văn Hóa

  • Map
  • Photo
La Thành 418 , Vietnam
DirectionsAddress
CLB Vovinam - Trường Đại học Văn Hóa

Vovinam - Trường Đại học Văn Hóa

Địa điểm: Sân KTX trường Đại học Văn Hóa, Số 418, Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian: Thứ 2, 4, 6 hàng tuấn (18h đến 20h).

HLV: Nguyễn Minh Hân

( ĐT: 0164.9710.647)

Submitted by vovinam-vietvodao.com