Chuyên mục: Vovinam

Đưa võ thuật vào học đường: Tăng cường phối hợp để triển khai mạnh mẽ hơn

Năm học 2018-2019, cùng với Võ cổ truyền, Vovinam cũng sẽ bắt đầu được ngành Giáo dục Phú Yên đưa vào giảng dạy trong các trường học nhằm giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, nâng cao khả năng tự vệ, góp phần gìn giữ tinh hoa, văn hóa của dân tộc.