Up

Tạp chí - Báo chí - Sách

vovinam-va-vat-ly-hocTrong thời gian gần đây, phong trào Vovinam thế giới đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Trên các báo, mạng cũng đã xuất hiện khá nhiều thông tin thời sự, hình ảnh, các bài viết và nghiên cứu về triết lý, tính khoa học của kỹ thuật đòn thế, ý kiến đóng góp xây dựng môn phái,… nhằm giúp các bạn yêu thích Vovinam hiểu hơn về mối quan hệ giữa vật lý học và nguyên tắc ra đòn trong các kỹ thuật Việt võ đạo dưới góc nhìn khoa học, chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả cuốn sách “Vovinam và Vật lý học”  do Nhà xuất bản Thể dục Thể thao phát hành năm 2012.

luat-thi-dau-vovinam

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 củ Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà n­ước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 06/01/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục Thể thao;
Xét yêu cầu về phát triển và nâng cao thành tích môn VOVINAM ở nước ta.
Căn cứ vào đề nghị của Ông Vụ trưởng vụ Thể dục Thể thao Quần chúng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành luật thi đấu VOVINAM gồm 2 phần, 6 chương và 38 Điều.

Điều 2. Luật VOVINAM được áp dụng trong các cuộc thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc và thi đấu Quốc tế tại nước ta.

Điều 3. Các cuộc thi đấu toàn quốc có thể đề ra Điều lệ thích hợp với thực tế nhưng không được trái với các Điều ghi trong Luật này.

Điều 4. Luật này thay thế cho các Luật đã in trước đây và có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Các ông Vụ trưởng Vụ thể dục Thể thao Quần chúng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - đào tạo, Chánh văn phòng, giám đốc các Sở Thể dục Thể thao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN TDTT
Nguyễn Danh Thái

 
 
Powered by Phoca Download