Up

Luận Án - Luận Văn

Tất cả những tài liệu về luận án, luận văn của Vovinam, cùng với các môn phái võ Việt Nam và môn võ khác trên Thế giới

Bài khóa luận tốt nghiệp ngành Sư phạm dưới đây nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả tâp luyện kỹ thuật đá tạt cho lớp Vovinam cơ bản. Xem thêm các thông tin về Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả tập luyện kỹ thuật đá tạt cho lớp Vovinam cơ bản.

 
 
Powered by Phoca Download