TRUONG THUY-VI

Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2010 World Cup - Germany
Khai Môn Quyền
 
2010 World Cup - Germany
Song Luyện 1
 
2014 World Cup - Paris
Khai Môn Quyền
 
2014 World Cup - Paris
Long Hổ Quyền
 
 
Tổng số
4

Vidéo TRUONG THUY-VI

Final Long Ho Quyen - World Cup Vovinam Viet Vo Dao Paris 2014 Vovinam WorldFederation