TRAN HOANG TRUNG

  •   Belgium
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2002 World Cup - Paris
Song Luyện Kiếm
 
2002 World Cup - Paris
Lão Mai Quyền
 
2010 World Cup - Germany
Tứ Tượng Côn Pháp
 
2010 World Cup - Germany
Sparring Men -60kg
 
2014 World Cup - Paris
Tứ Tượng Côn Pháp
 
 
Tổng số
5