ZAIRI DALAL

Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2006 World Cup - Alger
Tự Vệ Nữ
 
2010 World Cup - Germany
Quyền Toàn Đội Nữ
 
2010 World Cup - Germany
Tự Vệ Nữ
 
 
Tổng số
3