TRIKI ZAKARIA

  •   Algeria
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2006 World Cup - Alger
Song Luyện Vật 2
 
2006 World Cup - Alger
Song Luyện 2
 
2006 World Cup - Alger
Sparring Men +60kg / -65kg
 
2010 World Cup - Germany
Song Luyện 3
 
2010 World Cup - Germany
Song Luyện Vật 2
 
2010 World Cup - Germany
Đòn Chân
 
2010 World Cup - Germany
Sparring Men +60kg / -65kg
 
 
Tổng số
7