BELAIFA BILEL

Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2006 World Cup - Alger
Song Luyện Dao
 
2006 World Cup - Alger
Long Hổ Quyền
 
2010 World Cup - Germany
Song Luyện Vật 2
 
 
Tổng số
3