BIRBA JOEL

Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2014 World Cup - Paris
Song Luyện 1
 
2014 World Cup - Paris
Song Luyện Dao
 
2014 World Cup - Paris
Khai Môn Quyền
 
 
Tổng số
3