PHAM THI BICH PHUONG

  •   Vietnam
  •   Nữ
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2011 World Championship - HCM city
Song Luyện Kiếm
 
2011 World Championship - HCM city
Đa Luyện Vũ Khí
 
2013 World Championship - Paris
Song Luyện Kiếm
 
2013 World Championship - Paris
Đa Luyện Vũ Khí
 
 
Tổng số
4

Vidéo PHAM THI BICH PHUONG

SONG LUYEN KIEM PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG, TRƯƠNG THẠNH VIETNAM