NGUYEN VAN CUONG

  •   Vietnam
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Tự Vệ Nữ
 
2013 World Championship - Paris
Đòn Chân
 
2013 World Championship - Paris
Đa Luyện Vũ Khí
 
 
Tổng số
3