MAI THI KIM THUY

  •   Vietnam
  •   Nữ
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Tự Vệ Nữ
 
 
Tổng số
1

Vidéo MAI THI KIM THUY

The 1st WVVF World Vovinam Championship 2009 - Tinh Hoa Luong Nghi Kiem Phap by Mai Thị Kim Thùy