PHAM RITCHIE BA

Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2014 World Cup - Paris
Đòn Chân
 
2014 World Cup - Paris
Lão Mai Quyền
 
 
Tổng số
2