MARTIN GONZALES RUBEN

  •   Spain
  •   Nam
  •   Lam đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2014 World Cup - Paris
Sparring Men +75kg / -80kg
 
 
Tổng số
1