SAMBOU DIOBERANE

  •   Senegal
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Ngũ Môn Quyền
 
2013 World Championship - Paris
Song Luyện Mã Tấu
 
 
Tổng số
2

Vidéo SAMBOU DIOBERANE

SONG LUYEN MA TAU Senegal 3rd WVVF World Vovinam Championship