NDIOGOYE GÉRALD

  •   Senegal
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2006 World Cup - Alger
Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
 
2006 World Cup - Alger
Lão Mai Quyền
 
2010 World Cup - Germany
Sparring Men +65kg / -70kg
 
2010 World Cup - Germany
Lão Mai Quyền
 
2014 World Cup - Paris
Sparring Men -65kg
 
 
Tổng số
5