GAYE ELIMANE

  •   Senegal
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2014 World Cup - Paris
Sparring Men +75kg / -80kg
 
2014 World Cup - Paris
Wrestling Men +75kg
 
 
Tổng số
2