SIMBIREV SERGEI

  •   Russia
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2010 World Cup - Germany
Sparring Men -60kg
 
 
Tổng số
1