TELEMAN ADRIAN

  •   Romania
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Song Luyện Dao
 
2013 World Championship - Paris
Song Luyện Kiếm
 
 
Tổng số
2