CIOBOTARU LACRAMIOARA

  •   Romania
  •   Nữ
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Song Dao Pháp
 
2013 World Championship - Paris
Thái Cực Đơn Dao
 
2013 World Championship - Paris
Song Luyện Kiếm
 
 
Tổng số
3

Vidéo CIOBOTARU LACRAMIOARA

Tinh Hoa Luong Nghi Kiem Phap Lacramioara Ciobotaru