DRAZEK ARTUR

  •   Poland
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2014 World Cup - Paris
Wrestling Men +65kg / -70kg
 
2014 World Cup - Paris
Sparring Men +65kg / -70kg
 
 
Tổng số
2