SCARANO MONICA

  •   Italy
  •   Nữ
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Sparring Women +65 kg
 
2011 World Championship - HCM city
Sparring Women 65 kg
 
 
Tổng số
2

Vidéo SCARANO MONICA

MONICA SCARANO - FIGHTING FEMALE 65 KG - BRONZE MEDAL - 2nd World Championship 2011, HCM City