XIMENES MARCO

  •   Italy
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Song Luyện 3
 
2011 World Championship - HCM city
Song Luyện 3
 
 
Tổng số
2

Vidéo XIMENES MARCO

Riva Ximenes - SONG LUYỆN 3 - 2nd World Championship 2011, HCM City