MALTAGLIATI STEFANO

  •   Italy
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
 
 
Tổng số
1

Vidéo MALTAGLIATI STEFANO

Stefano Maltagliati - Tinh Hoa Luong Nghi Kiem Phap - PARIS 2013