FURLAN PIETRO NICOLA

  •   Italy
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Thập Thế Bát Thức Quyền
 
2013 World Championship - Paris
Tứ Tượng Côn Pháp
 
 
Tổng số
2

Vidéo FURLAN PIETRO NICOLA

Thap The Bat Thuc Quyen Italia - 3rd WVVF World Vovinam Championship