FANTINATO CHIARA

  •   Italy
  •   Nữ
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Song Dao Pháp
 
 
Tổng số
1

Vidéo FANTINATO CHIARA

3rd EVVF European Vovinam Championship - SONG DAO PHAP VovinaMilano

Photo Gallery FANTINATO CHIARA