DI NARDI IRIS

  •   Italy
  •   Nữ
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
 
 
Tổng số
1

Vidéo DI NARDI IRIS

Tinh Hoa Luong Nghi Kiem Phap by Iris Di Nardi - PARIS 2013