TRAN DINH DU

  •   Germany
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
 
2013 World Championship - Paris
Song Luyện Kiếm
 
 
Tổng số
2