ANGLIO SONIA

  •   France
  •   Nữ
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Sparring Women 65 kg
 
 
Tổng số
1

Vidéo ANGLIO SONIA

Monde Vovinam 2013 - Sonia Anglio (-65kg) titrée à Paris !