MAILLARD GUILLAUME

  •   France
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2013 World Championship - Paris
Song Luyện 3
 
2013 World Championship - Paris
Tự Vệ Nữ
 
2009 World Championship - HCM city
Đòn Chân
 
2009 World Championship - HCM city
Song Luyện 3
 
2009 World Championship - HCM city
Đa Luyện Tay Không
 
 
Tổng số
5

Vidéo MAILLARD GUILLAUME

The 1st WVVF World Vovinam Championship 2009 - Don Chan Tan Cong - France VovinamEngland